[Friday-Yaybooks] THE SOCIAL CEO: How Social Media Can Make You a Stronger Leader

[Friday-Yaybooks] THE SOCIAL CEO: How Social Media Can Make You a Stronger Leader

[Friday - Yay books]

Nhiều nhà lãnh đạo thường không sử dụng mạng xã hội.
Nhiều nhà lãnh đạo vẫn chưa hiểu rõ những thay đổi lớn đang diễn ra trong xã hội, từ việc bất kỳ ai có điện thoại thông minh đều dễ dàng đăng ký tài khoản mạng xã hội đến việc bình luận về bất cứ điều gì thông qua nó.
Mặc dù cuộc cách mạng này đã được đông đảo quần chúng hưởng ứng, nhưng những người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp lại là những người chậm thích nghi với nó nhất.
Họ cảm thấy rằng việc thuê một người khác quản lý tài khoản mạng xã hội và lên chiến lược tiếp thị cho họ là đủ. Tuy nhiên, trong THE SOCIAL CEO: How Social Media Can Make You a Stronger Leader, Damian Corbet cho thấy tại sao các tổ chức lại cần phải làm nhiều hơn để thành công trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, và tại sao các CEO cần phải "hòa nhập với xã hội" để tồn tại.
Quyển sách tập trung vào truyền cảm hứng, nêu ra các lý do, và cách thức để các nhà lãnh đạo sử dụng mạng xã hội tốt nhất và trở thành "a stronger leader". Khi họ tham gia và trở thành 1 phần của mạng xã hội, họ dễ dàng thấu hiểu nhân viên của mình, có khả năng truyền đạt các mục tiêu và giá trị của tổ chức tốt hơn, đánh giá môi trường mà họ hoạt động và cải thiện hình ảnh thương hiệu của mình.
Bên cạnh đó, quyển sách là tổng hợp những cách thức, tư duy từ vấn đề kể chuyện, xây dựng thương hiệu cá nhân, quản lý rủi ro và quan hệ công chúng. Được viết bởi những "Social CEO" làm việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe đến thể thao, quyển sách này cung cấp đến bạn nhiều ví dụ thực tế, từ đó, giúp đạt được lợi thế cạnh tranh tốt hơn.
Mặc dù, nhiều nhà lãnh đạo rất thành công, trong khi họ chẳng mảy may quan tâm đến mạng xã hội. Tuy nhiên, mình nghĩ, quyển THE SOCIAL CEO: How Social Media Can Make You a Stronger Leader sẽ rất đáng để chúng ta đọc. Có thêm một góc nhìn mới cũng là một điều thú vị, đúng không?

Quyển này bạn đọc rồi?
Chọn ngay quyển khác

#fridayyaybooks #reviewsach #vinagroupheadhunting

Bình luận