[Friday-Yaybooks] THE HIGHLY PAID EXPERT

[Friday-Yaybooks] THE HIGHLY PAID EXPERT

“This book will blow you away! It is jam packed with wisdom, proven strategies, and a powerful step-by-step plan of action on exactly how to quickly grow your expert business.”

—Dr. Joe Vitale, best-selling author of The Attraction Factor and star of The Secret

The Highly Paid Expert will give you the boost you need to stand above the competition in your niche. You will gain the needed skills to become ‘the one’ people and businesses gravitate towards. Get ready for a rocket ride!”

—Dr. John Spencer Ellis, founder of Wexford University and executive producer of The Compass

Trong thế giới cạnh tranh khốc liệt ngày nay, dù đang làm ở trong lĩnh vực nào, bạn ngày càng khó nổi bật và kiếm được doanh thu. Làm thế nào để các khách hàng tiềm năng chú ý đến bạn khi họ thường bị dao động trước giá cả hơn là chất lượng? Điều then chốt là được công nhận như một chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực của bạn.

Khi đó, bạn sẽ:

  • Có được lợi thế lớn trước cuộc cạnh tranh
  • Thu hút nhiều khách hàng có chất lượng và nhận được thù lao cao nhất
  • Mở rộng nhiều cánh cửa hướng đến các cơ hội lớn
  • Phát triển nhiều nguồn thu nhập khi chia sẻ kiến thức với người khác
  • Chiếm ưu thế trong lĩnh vực của mình.

Quyển này bạn đọc rồi?
► Chọn ngay quyển khác

#fridayyaybooks #reviewsach #vinagroupheadhunting

Bình luận