[Friday-Yaybooks] Lấy khách hàng làm trung tâm

[Friday-Yaybooks] Lấy khách hàng làm trung tâm

Thời nay, để giành chiến thắng trên thị trường, doanh nghiệp không chỉ dựa vào dữ liệu, những con số hay các dự đoán, mà buộc phải thấu hiểu con người và những điều thúc đẩy họ hành động.

Cuốn sách “Lấy khách hàng làm trung tâm: Yếu tố phát triển thương hiệu bền vững” cung cấp hướng dẫn chi tiết để biến chuyển doanh nghiệp ngay từ bên trong, trở thành một tổ chức thật sự lấy con người làm trung tâm.

Cảm xúc con người là nền tảng cho tất cả hành động của chúng ta, vĩ đại lẫn nhỏ bé, tốt đẹp lẫn xấu xa, cả chủ quan và tưởng như khách quan vô cùng. Cảm xúc đã phóng những quả tên lửa, thành lập các quốc gia, phát minh công nghệ mới, và xây dựng các cộng đồng đầy sức mạnh. Những doanh nghiệp thấu hiểu sự thực căn bản này – như Apple, Disney hay Starbucks – đã trở thành chuyên gia về trải nghiệm khách hàng và đồng thời giữ chắc vị thế trên thị trường. Họ là những thương hiệu đã giành được trái tim của rất nhiều người và sở hữu thành công lâu dài.

Doanh nghiệp của bạn cũng có thể đạt được những thành tựu to lớn khi biết cách tôn trọng những giá trị cảm xúc, từ đó hình thành mục đích của doanh nghiệp, kiến tạo văn hóa, phát triển sản phẩm và dịch vụ, đào tạo nhân viên... Trong quyển sách này, Kyle M.K. sẽ từng bước giúp bạn thấu hiểu Kinh tế học Cảm xúc và cách tạo nên những yếu tố kinh doanh để có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng cũng như nhân viên bạn.

Về tác giả:

Kyle M.K. là chuyên gia tư vấn về trải nghiệm khách hàng và phương hướng lãnh đạo - người đã tạo nên một cuộc cách mạng về cách các doanh nghiệp thiết lập trải nghiệm cho khách hàng và nhân viên. Trong quá trình làm việc tại những công ty hàng đầu như Apple, Disney, Ritz-Carlton và Starbucks, Kyle đã nghiên cứu về cách xây dựng nên một doanh nghiệp mà bất cứ ai cũng đều yêu quý.

Bình luận