[Friday-Yaybooks] SỨC MẠNH CỦA TƯ DUY TOÁN HỌC

[Friday-Yaybooks] SỨC MẠNH CỦA TƯ DUY TOÁN HỌC

[Friday-Yaybooks]

Toán học chúng ta học ở trường có thể giống như một bộ quy tắc buồn tẻ. Nhưng trong cuốn sách How Not to Be Wrong, tác giả Jordan Ellenberg sẽ cho chúng ta thấy sự hạn chế khủng khiếp của quan điểm này. Thực tế, toán học không phải bị giới hạn trong sự trừu tượng không có trong cuộc sống thực, mà nó chạm vào mọi thứ mà chúng ta làm- thậm chí cả thế giới bị cuốn theo nó.

Toán học cho phép chúng ta nhìn thấy các cấu trúc ẩn bên dưới bề mặt lộn xộn và hỗn loạn của thế giới. Sử dụng các tính toán toán học, chúng ta có thể thấy được ý nghĩa thực sự của thông tin mà chúng ta được cung cấp: Chúng ta nên đến sân bay sớm như thế nào? Ý kiến ​​của cộng đồng là gì? Tại sao cha mẹ cao có con thấp hơn? Và khả năng chúng ta thực sự mắc ung thư như thế nào?...

Cuốn sách How Not to Be Wrong trình bày những tiết lộ đáng ngạc nhiên đằng sau tất cả những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác, bằng cách sử dụng phương pháp toán học để phân tích. Lấy từ lịch sử phát triển cũng như từ những lý thuyết mới nhất của ngành toán học, Jordan Ellenberg sẽ cung cấp cho người đọc kiến ​​thức họ cần, kể cả những người không được đào tạo về toán. Toán học, như Ellenberg nói, có thể coi là một bộ phận giả chạy bằng năng lượng nguyên tử mà chúng ta gắn với ý thức thông thường của mình, để nhân rộng phạm vi và sức mạnh của nó. Với các công cụ toán học trong tay, chúng ta có thể hiểu thế giới theo cách sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn.

Quyển này bạn đọc rồi?

► Chọn ngay quyển khác: SÁCH HAY NÊN ĐỌC

#fridayyaybooks #reviewsach #vinagroupheadhunting

Bình luận