Marketing mở đường cho tăng trưởng

Marketing mở đường cho tăng trưởng

[Friday - Yay books]

Marketing mở đường cho tăng trưởng giới thiệu cho chúng ta hiểu những gì mà vị trí marketing có thể đem lại và cách nó trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất của doanh nghiệp. Những người làm marketing đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra doanh thu và một vai trò khác quan trọng không kém là cách doanh thu chuyển thành lợi nhuận. Họ có thể đưa ra các chiến lược cho một công ty đạt được sự tăng trưởng bằng cách thông minh hơn hoặc hiệu quả hơn các đối thủ cạnh tranh. Các marketers luôn chú ý đến thị trường và là người hiểu khách hàng nhất. Do đó, họ thường là những người đầu tiên nhận ra những thay đổi trong nhu cầu và hành vi của khách hàng. Từ đó hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định cải tiến sản phẩm, quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ, giúp doanh nghiệp càng phát triển hơn.

Dẫn dắt người dùng

Bên cạnh đó, cuốn sách mang đến cho người đọc cách để xác định đâu là những khách hàng có giá trị nhất, đâu là những cách hiệu quả nhất để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và những cách tốt nhất để cải thiện lợi nhuận. Nó là sự kết hợp của insight và hướng dẫn thực tế từ những case studies thành công của nhiều doanh nghiệp ở Anh, Mỹ, Châu Âu và Châu Á, bao gồm Amazon, China Mobile, Dove, Goldman,...

Về tác giả:
Iain Ellwood có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản, Hồng Kông, Hà Lan và Hoa Kỳ với tư cách là nhà chiến lược thương hiệu tiếp thị cho các công ty như AstraZeneca, Orange, Philips, RSA, Samsung, Tesco, Thomson Reuters và Virgin. Hiện ông điều hành công ty tư vấn của riêng mình, trước đây từng là trưởng bộ phận tư vấn của Interbrand ở London.
Những tác phẩm khác của tác giả: The Economist: Brands and Branding, Wonder Woman: Marketing Secrets for the Trillion Dollar Customer, The Essential Brand Book,...

Quyển này bạn đọc rồi?
► Chọn ngay quyển khác

#fridayyaybooks #reviewsach #vinagroupheadhunting

Bình luận