Android Junior Developer

  • Vina Group's Client (13)
  • Ngày đăng: 25/06/2020

R.101, DC Tower, 111D Lý Chính Thắng st., Ward 7, Dist 3, HCMC , Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

Developing and maintaining Android Application for Japanese company.

Researching the solutions for solving problem on design and development process.

Creating detailed design based on analyzed specification.

Support estimate for related development tasks and risks for team leader.

----------------------------

Phát triển và bảo trì ứng dụng Android cho công ty Nhật;

Nghiên cứu giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế và tiến độ lập trình;

Tạo bản thiết kế chi tiết và thiết kế database dựa trên specification được phân tích;

Hỗ trợ trưởng nhóm ước lượng/ dự đoán những nhiệm vụ và rủi ro phát sinh liên quan trong quá trình lập trình.

Yêu cầu ứng viên

- Basic knowledge of Android Application development.

 - Basic knowledge of RESTful API.

 - Basic knowledge of security.

 - Good research skill.

- Android Junior: >1 year

- Advanced communication skill

- Active attitude

- Contributing to team and customer

- Good problem-solving skill

- High Priority: candidates who can on board in July 2020.

----------------------

 - Có kiến thức cơ bản về việc phát triển ứng dụng Android;

 - Có kiến thức cơ bản về:

  + Android: Java, Dalvik VM.

 - Có kiến thức cơ bản về RESTful API.

 - Có kiến thức cơ bản về hệ thống bảo mật;

 - Kỹ năng nghiên cứu tốt

- Hơn 1 năm kinh nghiệm trong mảng Adroid

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Thái độ tích cực

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

- Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc trong tháng 7/2020.

 

Quyền lợi được hưởng

- Lương ~ 800$

- Chính sách, chế độ đầy đủ

- Thời gian làm việc: Từ T2-T6 (8h30-17h30)

- Quy trình phỏng vấn: 03 vòng

+ Vòng 1: Test IQ (20 phút) + Test technical (30 phút)

+ Vòng 2: PV với PM (1h)

+ Vòng 3: PV với Excutive Manager

 

Vina Group's Client (13)

Địa chỉ: Quận 3, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Website:

Vina Group's Client (13)

Hướng dẫn nộp hồ sơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm vào nút "Nộp hồ sơ".

Trước khi nộp hồ sơ, ứng viên cần có tài khoản và tạo hồ sơ trên website viecTOP.

Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản và tạo hồ sơ tại đây.