Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng tuyển

 Để nộp hồ sơ ứng tuyển cho Nhà tuyển dụng, ứng viên thực hiện theo các bước sau:
1. Đăng nhập tài khoản ứng viên, nếu chưa có vui lòng Đăng ký tài khoản ứng viên miễn phí.
2. Cập nhật thông tin hồ sơ tại trang Profile cá nhân.
3. Sau khi cập nhật hồ sơ cá nhân, bạn cần chờ Ban quản trị duyệt hồ sơ, kết quả duyệt hồ sơ sẽ được thông báo cho ứng viên.
4. Tạo CV ứng viên tại trang CV của tôi.
5. Tại trang việc làm muốn ứng tuyển, nhấn nút Nộp hồ sơ sau đó chọn CV mà bạn muốn gửi.