Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

TRẦN THỊ THÚY LÂN
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
TRẦN THỊ THÚY LÂN
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ CAO ỐC LONG HẢI