Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 12 trong 2614 ứng viên phù hợp.

Trần Hà Nguyễn Huy Tuấn
 • Cập nhật: Hơn 1 giờ trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Hà Nguyễn Huy Tuấn Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: .

.

Nguyễn Đình Trí
 • Cập nhật: Hơn 1 giờ trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đình Trí Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: .

.

Lương Phước Thanh
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lương Phước Thanh Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: .

.

Nguyễn Bá Huy
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Bá Huy Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: .

.

Lê Minh Chinh
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Minh Chinh Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: .

.

Hoàng Duyên Hà
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Duyên Hà Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: .

.

Hồ Huỳnh Lam Linh
 • Cập nhật: Hôm qua
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hồ Huỳnh Lam Linh Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: .

.

Trần Thị Thanh Ngân
 • Cập nhật: Vài ngày trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Thanh Ngân Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: .

.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 • Cập nhật: Vài ngày trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: .

.

Nguyễn Minh Thanh
 • Cập nhật: Vài ngày trước
 • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Minh Thanh Đang tìm việc

Luôn ham muốn học hỏi và áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm, cố gắng hết khả năng của bản thân để đem lại lợi nhuận cao nhất cho công ty và sự hài lòng cho khách hàng. Ngoài ra, hy vọng ...

Hà Văn Thắng
 • Cập nhật: Vài ngày trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hà Văn Thắng Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Frontend Developer
 • Đại học công nghiệp Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Công ty Kantek
 • Nhân viên tại Công ty ITM
 • Front-end
 • PHP
 • Laravel
 • MySQL
 • Git

Tôi có 4 năm kinh nghiệm Frontend, mong muốn tìm được công việc trong môi trường công ty nước ngoài như: Âu mỹ hoặc Úc, Singapore,...

Huỳnh Lê Mỹ Hằng
 • Cập nhật: Vài ngày trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Lê Mỹ Hằng Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: .

.