Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hiếu
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 16 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hiếu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketer /Social Media Builder/ Copywriter
  • Trưởng nhóm tại Charmpop Cards