Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 12 trong 507 ứng viên phù hợp.

Phạm Phương Thảo
  • Cập nhật: Hôm nay
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Phương Thảo Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Automation Tester

.

Nguyễn Hoàng Anh
  • Cập nhật: Hôm nay
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hoàng Anh Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Freelancer Community Manager & Strategic Partnership

.

MAI THỊ TRÀ MY
  • Cập nhật: Vài ngày trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
MAI THỊ TRÀ MY Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Trưởng Phòng Trải nghiệm khách hàng, Trưởng phòng Vận hành, Quản lý dự án

Đang muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới cho các vị trí Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Trưởng Phòng Trải nghiệm khách hàng, Trưởng phòng Vận hành, Quản lý dự án v.v... tại các Công ty về ...

Vũ Ngọc Anh
  • Cập nhật: Vài ngày trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Ngọc Anh Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Thực tập sinh Java

.

Phạm Huyền
  • Cập nhật: Vài ngày trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Huyền Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Leader

.

Nguyễn Hoàng Nhật
  • Cập nhật: Vài tuần trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hoàng Nhật Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên triển khai phần mềm

.

Bùi Thu Hà
  • Cập nhật: Vài tuần trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Thu Hà Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Content Creator

.

Đoàn Thị Khánh Linh
  • Cập nhật: Vài tuần trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đoàn Thị Khánh Linh Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Executive

.

Vũ Văn Khởi
  • Cập nhật: Vài tuần trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Văn Khởi Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chuyên viên kinh doanh

.

Dương Thị Xuân
  • Cập nhật: Vài tuần trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Dương Thị Xuân Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Executive

.

Trần Thị Thảo
  • Cập nhật: Vài tuần trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Thảo Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Manager

.

Nguyễn Thị Thu Trang
  • Cập nhật: Vài tuần trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thu Trang Đang tìm việc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Supply Chain Management

.