Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thùy Trang
  • 12 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thùy Trang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Team Leader
  • Giám đốc tại B•RISE AGENCY
  • Trưởng nhóm tại MARITIME BANK