Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Mai Hương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Mai Hương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Planner/ Branding/Event
  • Trưởng nhóm tại 1FAST - HELIOSYS
  • Trưởng nhóm tại PAI LAB COMPANY - TECHNOLOGY START-UP