Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lâm Thị Mỹ Hạnh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Lâm Thị Mỹ Hạnh

Ứng viên có kinh nghiệm về MKT và kế toán cần tìm kiếm cơ hội mới chuyên nghiệp có thể phát triển bản thân