Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thanh Thiên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 13 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Trần Thanh Thiên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital MKT/ sale
  • Đại học, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại HON DA VIET NAM
  • Kỹ năng quản lý

Ứng viên kinh nghiệm còn ít mong muốn có thể tìm được môi trường làm việc có nhiều cơ hội để trau dồi thêm kỹ năng và kiến thức