Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Ngọc Thủy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 12 NTD đã mở / 3 NTD đã xem
Nguyễn Thị Ngọc Thủy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Admin/ kế toán
  • Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Công ty TNHH TM Sơn Dầu Mô Tô Kiều
  • Nhân viên tại Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
  • Chăm sóc khách hàng

Ứng có kinh nghiệm mảng kế toán, telesales. Mong muốn tìm kiếm môi trường mới có thể phát huy được bản thân