Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hiếu Nghĩa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hiếu Nghĩa
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Developer
  • Nhân viên tại Dự án S-wifi
  • Nhân viên tại Dự án Vnwalls Garden
  • Nhân viên tại Integrate with third party of bank (Fico)