Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

lê thị kỳ duyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
lê thị kỳ duyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển:

- cử nhân đại học văn hiến uv sử dụng được 2 ngôn ngữ tiếng nhật (tương đương n2), tiếng anh đã từng làm việc tại nước ngoài - từng làm trợ lý dưới xếp tổng gần 3 năm