Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngô Lệ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Ngô Lệ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng Nhân sự
  • ĐẠI HỌC SÀI GÒN, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NAACO
  • Chuyên viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NAACO
  • Kỹ năng quản lý

Ứng viên có kinh nghiệm làm về nhân sự 6 năm trong đó thời gian gần đây nhất làm vị trí trưởng phòng được 4 năm. Mong muốn tìm được môi trường làm việc mới phát huy hết khả năng bản thân