Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thiện Hữu
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thiện Hữu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng Nhân sự
  • Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Ngân hàng Bản Việt
  • Trưởng phòng tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THÀNH ĐẠT
  • Chuyên viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Song Mộc
  • Kỹ năng quản lý

Ứng viên có kinh nghiệm 20 năm về lĩnh vực Nhân sự mảng tài chính. Luôn vận dụng hết khả năng để xây dựng đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, có tâm trong công ty