Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Hoàng Thọ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 17 NTD đã mở / 3 NTD đã xem
Phạm Hoàng Thọ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Full-stack Developer
  • Asia E University, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Amaris Consulting
  • Trưởng phòng tại Niteco Vietnam
  • Nhân viên tại FPT Software
  • .NET

Ứng viên có các kỹ năng về: - Back-end: strong C#, .NET. - Front-end: strong Angular (from v6 to v9), TypeScript, RxJS, and a few more popular JavaScript frameworks. - Cloud: Azure - Clear understanding basic programming principles ...