Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Phương Nam
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 12 NTD đã mở / 3 NTD đã xem
Nguyễn Phương Nam
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Fullstack Developer
  • University of Science, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Microtech
  • Nhân viên tại Teslateq Viet Nam
  • Nhân viên tại YeuLaDu Project
  • Python

Ứng viên có các kỹ năng về Python, Django, Javascript, ReactJS, VueJS, Postpresql, mysql, Unittest, automation test, mongoDB. Mong muốn tìm kiếm cơ hội mới phát triển bản thân