Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trịnh Thị Thu Hằng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trịnh Thị Thu Hằng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên nhân sự
  • Foreign Trade University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại OYO Technology & Hospitality
  • Nhân viên tại MCG Management Consulting
  • Nhân viên tại Savills Vietnam
  • Kỹ năng tuyển dụng

Ứng viên có kinh nghiệm 1 năm quản lý, training và triển khai phần mềm Quản trị Nhân sự (HRIS) cho các nước Châu Á và Phi - Gần 1 năm thực tập và làm việc trong mảng Tuyển dụng (song song chính ...