Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Huy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 12 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Huy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
  • SAIGONTECH, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Commeasure Solutions VietNam Corp
  • Trưởng phòng tại Yeah1 Group
  • Trưởng phòng tại TBN Company - Zita.vn
  • Kỹ năng bán hàng

Ứng viên có kinh nghiệm BDM,(Hospitality, Marketing Agency) Tiếng Anh tốt. Mong muốn tìm kiếm môi trường phù hợp gắn bó với công ty