Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Văn Chí
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Văn Chí
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Human Resources Manager
  • Trưởng phòng tại Taiwan Munlti-International group
  • Trưởng phòng tại Era Group
  • Kỹ năng lãnh đạo