Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Thúy Xuân Kiều
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 20 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Thúy Xuân Kiều
  • Vị trí muốn ứng tuyển: CSKH/ Tuyển dụng
  • FINANCE AND MARKETING UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại VIEC VUI
  • Nhân viên tại ILA VIET NAM
  • Chăm sóc khách hàng

Ứng viên mong muốn tìm việc chăm sóc khách hàng, tuyển dụng mass, giáo dục, tư vấn. Đã có kinh nghiệm leader cho team 2 bạn officer về customer care và khoảng 15 - 20 bạn Teaching Assistant