Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Đỗ Duy Khang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phan Đỗ Duy Khang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Human Resources Supervisor
  • Nhân viên tại RISE VIETNAM - GLOBAL ENGLISH EDUCATION
  • Nhân viên tại TECHIES CORP
  • Microsoft Office
  • Teamwork