Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Huỳnh Kha
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 12 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Trần Huỳnh Kha
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Developer
  • International University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại TPS Software
  • HTML

Ứng viên kinh nghiệm hơn năm, mong muốn tìm được môi trường rộng mở có nhiều cơ hội được học hỏi trau dồi thêm kinh nghiệm