Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tùng Thanh
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tùng Thanh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Engineer IT
  • Hanoi University of Science and Technology, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Samsung Research Institute, Noida, India
  • Python

Ứng viên có 2 năm về lĩnh vực IT bên Samsung, hiện đang cần tìm một điểm đến mới làm về Machine Learning, đặc biệt là Computer Vision (nhưng không nhất thiết)