Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

NGUYỄN THỊ LỆ
  • 18 NTD đã mở / 4 NTD đã xem
NGUYỄN THỊ LỆ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Pháp chế doanh nghiệp ❘ Chuyên viên pháp lý ❘ Tư vấn pháp lý
  • Nhân viên tại Thực tập tại Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh
  • Nhân viên tại đến 2022:
  • Nhân viên tại Thực tập tại Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh
  • Nhân viên tại đến 2022:

Từ 2021 đến 2022: Nhân viên tại Công ty TNHH Thương mại-Dịch vu-Viễn Thông Thiên Tú - Tiếp nhận thông tin khách hàng phản ánh - Giải quyết hồ sơ, giấy tờ, thủ tục - Nâng cao khả năng linh hoạt ...