Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Mạnh Kha
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Mạnh Kha
  • Vị trí muốn ứng tuyển: INJECTION ENGINEER
  • HUFI, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại SAMSUNG Electronics HCMC CE Complex
  • Nhân viên tại Cty TNHH MTV VMR
  • Microsoft Access