Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Đăng Hiếu
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Nguyễn Đăng Hiếu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Software Engineer
  • Posts and Telecommunications Institute of Technology, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Saigon AIFab
  • Nhân viên tại Freelance
  • Nhân viên tại BESCO Consulting
  • Javascript
  • Python

Ứng viên có 4 năm kinh nghiệm trong ngành IT, thành thạo các kỹ năng như python, HTML, MySQL, Linux, JavaScript,.... Mong muốn môi trường làm việc mới thay đổi bản thân