Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đàm Lê Quỳnh Giao
  • 13 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Đàm Lê Quỳnh Giao
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Recruitment Specialist
  • HUFLIT, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Galaxy Saigon E-Gaming Club - Rex Hotel
  • Nhân viên tại Sheraton Saigon Hotel & Towers

- 5 years of total experience in Hospitality Industry, with one and a half years in Human Resource Department.- Proficient in Microsoft Office and academic English for Hospitality field.- Gained knowledge of Hospitality Industry, especially HR ...