Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Duy Khánh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Duy Khánh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên thu mua
  • Trường Đại học Cần Thơ, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại Chi nhánh Công Ty TNHH MẶT TRỜI PHÚ QUỐC