Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tiến Lợi
  • 12 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tiến Lợi

Với kinh nghiệm từng tham gia quản lý thi công các dự án ngành Điện từ cấp 110kV-220kV-500kV (Thi công, giám sát, thiết kế) và khả năng giao tiếp, thích nghi tốt để có thể hoàn thành các nhiệm vụ ...