Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Chan Ai Dau
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Chan Ai Dau
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Executive
  • BKU, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty Vina Group
  • PR

Tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing, đã từng làm qua các ngành nghề liên quan đến Ecommerce, FMCG,...