Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Khánh Đông
  • 12 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Khánh Đông

Tôi đang tìm công việc phù hợp với kiến thức và kinh nghiệm của tôi. Tôi sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm từ công ty và đồng nghiệp cũng như sẵn sàng thử sức trong lĩnh vực nghề nghiệp mới.