Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Kiều Trang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Kiều Trang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: DIGITAL MARKETING EXECUTIVE
  • The University Of Economics HCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Content Writer Freelancer
  • Photoshop
  • Làm việc nhóm