Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Minh Trí
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Minh Trí

Hi, my name is Tri, a photographer. Coming from background Product Photographer on Mia.vn & Architecture Photographer on Christina's, i have a lot of experiences about knowledge's photography on this styles. I came to Photography since 10 years ago ...