Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Thùy Linh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Phạm Thị Thùy Linh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐẠI LÝ THUẾ TPM
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH OTTOGI VIỆT NAM
  • Xử lý tình huống

Ứng viên có background kế toán dịch vụ nên cứng về khoảng thuế, báo cáo tài chính, kinh nghiệm xử lý vấn đề phát sinh với cơ quan thuế, kiểm toán => làm tốt các vị trí kế toán thuế, kế toán ...