Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Mạch Huệ Trinh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Mạch Huệ Trinh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Planner
  • Nhân viên tại GOLDEN LOTUS ADVERTISING COMMERCIAL COMPANY LIMITED
  • Trưởng nhóm tại DigiPencil MVV