Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Phước An
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Phước An
  • Vị trí muốn ứng tuyển: React-native
  • Ho Chi Minh University, trình độ Đại học
  • C++
  • C#

Ứng viên có các kỹ năng: C/C++: create programs on win32, console. - C#: can create an application (wpf) that connects SQL Server - Reactjs, react-native: can build a website using redux, connect restAPI or graphql - Nodejs: build ...