Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

phan thi my trang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
phan thi my trang
  • Vị trí muốn ứng tuyển:

HISTORICAL WORKING COMPANIES Finance Director 11/2019 – present Confidential (will be provided when interview) Chief Accounting Officer 3/2019 - 9/2019 Christinas VN Co., Ltd (CMego Group) Finance Director 6/2018 - 2/2019 RMT One Member Co., ...