Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Ngọc Ánh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 12 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Bùi Ngọc Ánh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán viên
  • ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIA KHANG
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ GIA LUẬT
  • Giải quyết vấn đề

Ứng viên có 2 năm về kế toán, biết báo cáo thuế mong muốn tìm vị trí kế toán nội bộ