Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Quảng Thị Kim Khiếu
  • 10 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Quảng Thị Kim Khiếu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior sale
  • University Finance & Marketing, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING CO.LTD
  • Nhân viên tại DAT NAM GROUP
  • Nhân viên tại NISSIN FOODS ,NUTRI FOOD,VINAMILK GROUP,MOBIPHONE
  • Kỹ năng bán hàng

Ứng viên kinh nghiệm 3 năm làm sales + Tiếng anh giao tiếp tốt. Tiếng Nhật cơ bản. + Bạn đang tìm kiếm công việc về lĩnh vực sales tài chính, ngân hàng