Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Quang Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Quang Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên triển khai và phân tích nghiệp vụ
  • ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại LIFETEK
  • Nhân viên tại CÔNG TY GIÁO DỤC EPRO
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISOFH
  • UX/UI Design
  • Kỹ năng giảng dạy

Ứng viên 2 năm kinh nghiệm thực tế, có thế mạnh ở các vị trí triển khai, phát triển phần mềm, hướng dẫn và đào tạo sản phẩm cho khách hàng, làm việc onsite với đối tác. Ngoài ra, được đào ...