Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đào Thị Vân Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Đào Thị Vân Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Tester
  • Nhân viên tại DỰ ÁN QUẢN LÝ VÀ TẠO CUỘC HỌP, TÀI LIỆU VĂN PHÒNG
  • Nhân viên tại DỰ ÁN QUẢN LÝ THIẾT BỊ