Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Tiến Điệp
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đỗ Tiến Điệp
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Technology Manager
  • Giám đốc tại HACO247 trading and services join stock company
  • Giám đốc tại BOXMe Global Fulfillment Solutions for Cross-border E-Commerce