Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thanh Trúc
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thanh Trúc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: nhân viên

Ứng viên có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí Kế toán bán hàng, Kinh nghiệm làm qua các nghiệp vụ: Quản lý thu - chi, xuất hóa đơn, Nghiệp vụ theo dõi kế toán công nợ, Nghiệp vụ kế toán kho, kiểm soát ...