Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Đức Trung
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Hoàng Đức Trung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Full Stack Developer
  • Học viện kỹ thuật quân sự, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại ADT International
  • Nhân viên tại Framgia Việt Nam
  • Nhân viên tại ECP Việt Nam
  • PHP
  • Javascript

Ứng viên có 5 năm kinh nghiệm công việc gần đây nhất là Full Stack Developer. Từng làm dự án du lịch lớn thứ 2 Nhật Bản